Công ty cổ phần đại chúng là một trong những thuật ngữ không thông dụng và dễ bị hiểu nhầm trong quá trình đăng ký doanh nghiệp. Bài viết của netincoin sẽ cung cấp cho bạn các thông tin cơ bản về công ty cổ phần đại chúng là gì. Quy định về công ty cổ phần đại chúng theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

Công ty cổ phần đại chúng là gì?

công ty cổ phần đại chúng là gì
Công ty cổ phần đại chúng là gì ?

Theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010 định nghĩa về công ty đại chúng như sau. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

  • Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng.
  • Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.
  • Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.
Xem thêm:  MoneyGuru là gì? Cách đăng nhập chơi, Cách chơi, cách rút tiền paypal

Như vậy, nếu công ty cổ phần đáp ứng được một trong ba điều kiện trên thì được coi là công ty đại chúng.

Có thể hiểu công ty đại chúng ở đây là công ty cổ phần có quy mô và độ phổ biến “đủ lớn” để đạt được tính “Đại chúng”, “đủ lớn”. Ở đây được hiểu trên 2 khía cạnh vốn điều lệ thực góp và số lượng cổ đông. Theo quy định của Luật ở Việt Nam thì:

  • Có vốn điều lệ thực góp theo quy định ít nhất 10 tỷ đồng
  • Ít nhất 100 cổ đông, không kể các cổ đông là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như các tổ chức bên lĩnh vực tài chính như Ngân hàng thương mại, Công ty Tài chính, Công ty Cho thuê Tài chính, Công ty Bảo hiểm, Công ty Chứng khoán và Công ty Quản lý Quỹ.

Điều kiện để trở thành công ty cổ phần đại chúng là gì ?

công ty cổ phần đại chúng là gì

Về vốn điều lệ

Công ty đại chúng phải có vốn điều lệ từ 10 tỷ VNĐ trở lên. Đây là điều kiện bắt buôc của doanh nghiệp trong việc đăng ký thành lập công ty cổ phần đại chúng.

Về năng lực sản xuất kinh doanh

Năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty đại chúng phải có lãi 1 năm trước khi chào bán.

Về tính đại chúng

Công ty đại chúng yêu cầu tối thiểu 100 nhà đầu tư và nắm giữ không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là các tổ chức tài chính.

Xem thêm:  App iMoney là gì? Kiếm tiền như nào? Hoạt động kiểu gì?

Về thời gian nắm giữ cổ phiếu của các thành viên trong ban lãnh đạo công ty: Công ty đại chúng không quy định tỷ lệ và thời gian nắm giữ bắt buộc của các thành viên lãnh đạo.

Điều kiện để doanh nghiệp được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

công ty cổ phần đại chúng là gì
Công ty cổ phần đại chúng là gì ?

Về vốn điều lệ: Phải có vốn điều lệ từ 80 tỷ VNĐ trở lên;

Về năng lực sản xuất kinh doanh: Công ty đại chúng niêm yết phải là có lãi 2 năm trước khi niêm yết;

Về tính đại chúng: Công ty đại chúng yêu cầu tối thiểu 100 nhà đầu tư nắm giữ không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là các tổ chức tài chính trong khi Công ty đại chúng niêm yết yêu cầu thêm điều kiện là 100 cổ đông nắm giữ ít nhất 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Về thời gian nắm giữ cổ phiếu của các thành viên trong ban lãnh đạo công ty. Công ty đại chúng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán yêu cầu ban lãnh đạo phải nắm giữ 100% trong 6 tháng đầu tiên và 50% trong 6 tháng tiếp theo kể từ ngày niêm yết.

Hồ sơ thành lập công ty đại chúng

Hồ sơ công ty đại chúng bao gồm:

  • Điều lệ công ty.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.
  • Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông.
  • Báo cáo tài chính năm gần nhất.
Xem thêm:  Cách nạp tiền vào ví điện tử Momo bằng tin nhắn di động, thẻ cào di động, qua circle k

Công ty cổ phần đại chúng yêu cầu nhiều thủ tục hơn việc đăng ký doanh nghiệp bình thường. Tuy nhiên, quyền và lợi ích của công ty cổ phần đại chúng sẽ được ưu tiên hơn các loại hình doanh nghiệp thông thường.

Trên đây là khái niệm về công ty cổ phần đại chúng là gì. Hy vọng đã cung cấp thêm kiến thức hữu ích dành cho bạn.


Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *