Cùng với netincoin.com tìm hiểu về Mô hình Harmonic là gì? Các mô hình Harmonic quan trọng trong Forex.

Mô hình Harmonic là một mô hình giá hợp lại hoàn hảo giữa hình học và các chuỗi số Fibonacci để xác định các bước ngoặc chính xác khi giao dịch trên các sàn forex uy tín. Trong phân tích kỹ thuật, đây là một trong các mô hình phức tạp nâng cao. Nhưng khi bạn biết học hỏi và biết cách vận dụng thì nó cũng sẽ mang lại được nhiều lợi nhuận nhờ vào mô hình này. Do đó bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn chi tiết nhất về cách dùng mô hình này.

Tìm hiểu mô hình Harmonic

Mô hình Harmonic được phát triển bởi một nhà phân tích kỹ thuật có tên gọi là Harold M Gartley (1899-1972) vào năm 1932. Ông đã đưa thành quả của mình vào cuốn sách có tên gọi “Profits in the stock markets” – lợi nhuận trên thị trường chứng khoán”. Mô hình Harmonic nguyên thủy của Gartley là mô hình có 5 đặc điểm như hình ở bên dưới:

Mô hình harmonic
Mô hình harmonic

Khi 5 điểm này được nối lại với nhau và tạo thành hình dáng giống như Gartley tăng giá hay Gartley giảm giá và cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Bullish Gartley: Có điểm C thấp hơn điểm A và điểm D phải cao hơn điểm X. 
 • Bearish Gartley: Có điểm C phải cao hơn điểm A và điểm D phải thấp hơn điểm X.

Trước kia mô hình Harmonic nguyên thủy được tác giả áp dụng trên thị trường chứng khoán nhưng vì có các đặc tính giống như một thị trường tài chính nên Gartley pattern sau này cũng được dùng phổ biến trong các sàn giao dịch forex uy tín.  Mô hình Harmonic nguyên thủy chỉ đơn giản bao gồm 5 điểm như hình trên. Nhưng nó cũng phức tạp hơn khi các trader và nhà phân tích kỹ thuật khác bắt đầu đưa các con số vào nó. 

các tỷ lệ Fibonacci cũng được dùng trong mô hình giá Harmonic. Nó được dùng để xác định các mức thoái lui hay mở rộng một trends thêm tín hiệu Forex để trader tìm điểm vào lệnh hay chốt lời. các tỷ lệ quan trọng của dãy Fibonacci bao gồm: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.618, 2.618…. Trong các mô hình giá Harmonic, ngoài các tỷ lệ quan trọng nói ở trên thì cũng có một số tỷ lệ khác cũng được đưa vào để xác định cho mô hình như 0.786, 0.886, 1.27, 2.24, 3.618.

Các mô hình Harmonic quan trọng trong Forex

Dưới đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số mô hình quan trọng và đặc điểm nhận dạng cùng với các tỷ lệ Fibonacci được dùng trong mô hình. 

Mô hình Gartley

Trong mô hình Bullish Gartley: 

 • Ban đầu thì giá di chuyển tăng lên đến điểm A.
 • Sau đó thì lại điều chỉnh về tới điểm B với mức thoái lui 0.618 của đoạn trends XA. B chính là Fibonacci Retracement (FR) 0.618 của đoạn XA.
 • Sau đó thì giá vẫn liên tiếp tăng lên đến điểm C tại mức thoái lui từ 0.382 đến 0.886 của đoạn trends AB. Hay C là FR 0.382-0.886 của đoạn AB. 
 • Cuối cùng giá sẽ điều chỉnh giảm về D tại mức mở rộng 1.27 đến 1.618 của đoạn trends giảm AB. Hay D chính là Fibonacci Extension (FE) 1.27 – 1.618 của đoạn AB. Đồng thời thì D cũng là FE của đoạn XA.
Xem thêm:  Trailing Stop là gì? 3 chiến thuật hiệu quả khi dùng Trailing Stop
Mô hình Gartley
Mô hình Gartley

Sau khi điểm D được hình thành thì thị trường có trends đi lên và cũng là thời điểm thích hợp để trader vào lệnh Buy. 

Ngược lại với mô hình Bearish Gartley sau khi điểm D được hình thành thì thị trường sẽ có trends đi xuống. Thời điểm thích hợp để trader vào lệnh Sell chính là tại đây. 

Điều kiện quan trọng nhất của mô hình này chính là đoạn trends ban đầu đoạn XA. Chiều trends của đoạn XA là trends chung của thị trường và trends này cũng đang ở giai đoạn mới bắt đầu. Tiếp theo là các đợt điều chỉnh AB và CD, sau các đợt điều chỉnh này thì giá sẽ liên tiếp với trends chính, tức là cùng với trends XA. 

Mô hình AB=CD

Đây là một mô hình đơn giản nhất trong các mô hình sóng Harmonic. do đó, bạn có thể dễ dàng nhận diện được mô hình này. 

mô hình AB=CD
mô hình AB=CD

Mô hình AB=CD thêm tính hiệu đảo chiều trends. 

Trong mô hình Bullish AB=CD:

 • Đầu tiên thì thị trường có trends giảm từ A xuống B.
 • Ngay sau đó thì điều chỉnh về C tại mức thoái lui từ 0.618 đến 0.786 của đoạn trends AB, hay C chính là FR 0.618-0.786 của đoạn AB. 
 • Cuối cùng thì giá giảm xuống lại điểm D tương ứng với mức mở rộng từ 1.27 → 1.618 của đoạn trends giảm AB.
 • Thời gian hình thành và độ dài đoạn AB =CD. 

Sau khi mô hình kết thúc tại điểm D thì lúc đó thị trường có trends tăng lên, trader sẽ vào lệnh Buy. Ngược lại với mô hình bearish AB=CD thì sau khi điểm D được hình thành thì thị trường có trends giảm xuống và khi đó trader sẽ vào lệnh Sell. 

các đoạn AB và CD thì sẽ di chuyển theo trends chính của thị trường và cũng được nối với nhau bởi một đoạn điều chỉnh BC. Sau khi mô hình AB=CD xuất hiện thì thị trường sẽ đảo chiều.

Mô hình Three Drive

Đối với mô hình này thì cũng khá giống với mô hình AB=CD, nhưng mô hình này có 3 sóng chính và 2 sóng điều khiển.

Mô hình Three Drive
Mô hình Three Drive

Mô hình bearish được hình thành từ 3 sóng tăng (1,2,3) và có 2 sóng điều chỉnh giảm (A,B). Trong đó:

 • Sóng A kết thúc tại mức thoái lui (FR) 0.618 của sóng 1.
 • Sóng 2 kết thúc tại mức mở rộng (FE) 1.27 của sóng 1. 
 • Sóng B kết thúc tại mức thoái lui (FR) 0.618 của sóng 2.
 • Sóng 3 kết thúc tại mức mở rộng (FE) 1.27 của sóng 2. 
 • Thời gian thành công của sóng 2 và sóng 3 là bằng nhau.
 • Thời gian thành công sóng A và sóng B bằng nhau. 

Thị trường sẽ đảo chiều giảm khi sóng 3 kết thúc và trader sẽ vào lệnh Sell. Còn ngược lại, trong mô hình Bullish Three Drive sau khi sóng 2 thành công và thị trường đảo chiều tăng. 

Mô hình con dơi (Bat pattern)

Mô hình con dơi có hình dáng khá giống mô hình Gartley nhưng tỷ lệ Fibonacci sẽ khác nhau. Đoạn AB sẽ có điều chỉnh ít hơn nhưng đoạn CD sẽ lại điều chỉnh xa hơn so với mô hình Garley. 

mô hình con dơi
mô hình con dơi

Phân tích mô hình Bullish Bat:

 • Bắt đầu đoạn trends tăng XA. 
 • Sau khi mà điều chỉnh giảm về điểm B tại mức thoái lui từ 0.382 đến 0.5 đoạn trends XA hay B chính là FR 0.382 – 0.5 của đoạn XA. 
 • Tiếp theo thì giá tăng lên C tại mức thoái lui từ 0.382 đến 0.886 của đoạn trends giảm AB hay C chính là FR 0.382 → 0.886 của đoạn AB.
 • Khi mà mô hình kết thúc thì giá sẽ điều chỉnh giảm về D tại mức mở rộng 1.618 đến 2.618 của đoạn AB hay D chính là FE 1.618 → 2.618 của đoạn AB. Đồng thời thì D cũng là FR 0.886 của XA.
Xem thêm:  MetaTrader 5 lừa đảo không? Cách lựa chọn nền tảng giao dịch tốt

Sau khi mà điểm D được hình thành thì thị trường sẽ có trends đi lên, liên tiếp trends của đoạn tăng giá XA ban đầu do đó trader vào lệnh Buy.

Mô hình Butterfly pattern

Mô hình này cũng có hình dạng tương đương với mô hình Gartley nhưng điểm D lại thấp hơn so với điểm X trong mô hình tăng giá và cũng cao hơn điểm X trong mô hình giảm giá. 

mô hình con bướm
mô hình con bướm

Trong mô hình Bullish Butterfly:

 • Bắt đầu bằng đoạn tăng giá XA.
 • Sau đó thì điều chỉnh về B tại mức thoái lui 0.786 của đoạn XA hay B chính là FR 0.786 của XA.
 • Tiếp theo thị trường quay trở về trends chính bằng với việc tăng lại điểm C tại mức thoái lui từ 0.382 → 0.886 của đoạn trends giảm AB. Hay C là FR 0.382 → 0.886 của Ab.
 • Cuối cùng giá điều chỉnh giảm về D tại mức mở rộng 1.618 đến 2.618 của đoạn AB hay D chính là FE 1.618 → 2.618 của AB. Đồng thời thì điểm D cũng FR 1.27 → 1.618 của XA. 

Sau khi điểm D được thành công thì thị trường sẽ quay ngược trở lại trends tăng thì thời điểm thích hợp để cho các trader vào lệnh Buy. Ngược lại với mô hình Bearish Butterfly sau khi mô hình kết thúc thì giá có trends giảm và trader sẽ vào lệnh Sell. 

các bước giao dịch theo mô hình giá Harmonic

Mô hình Harmonic công đoạn khó nhất khi mà giao dịch chính là nhận diện được mô hình. Đòi hỏi bạn phải đo lường được các tỷ lệ theo một cách chính xác. 

Bước 1: Nhận dạng được mô hình Harmonic tiềm năng

Theo việc quan sát hành và sự chuyển động của giá ở trên đồ thị, bạn cũng có thể xác định giá có đang tạo thành một mô hình Harmonic nào hay không. Tất cả các price pattern cũng đều có các hình dáng khá đặc biệt. Bạn cũng có thể quan sát được bằng mắt và tưởng tượng. Nhưng cũng còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng quan sát cũng như tư duy hình ảnh của mỗi cá nhân. 

Để đưa ra nhận định chính xác thì bạn hãy thực hiện bước thứ 2.

Bước 2: Đo lường các tỷ lệ Fibonacci để chắc chắn được rằng đó chính là một trong các mô hình Harmonic.

Khi bạn thực hiện dùng FR và FE để đo các tỷ lệ tại các điểm đảo chiều ở mô hình

Để thuận tiện cho việc so sánh được kết quả đo được và các tỷ lệ mẫu của từng mô hình, bạn cũng có thể lập một bảng tỷ lệ Fibonacci của các mô hình Harmonic như hình ở bên dưới. Sau đó bạn ghi các tỷ lệ đo được ra giấy và thực hiện đối chiếu. 

tỷ lệ FR và FE
tỷ lệ FR và FE

Bước 3: Vào lệnh hay không giao dịch

Sau khi đo được tỷ lệ Fibonacci của mô hình vừa kết thúc phù hợp với mẫu tỷ lệ của một trong các mô hình Harmonic, các bạn sẽ thực hiện vào lệnh hoặc chờ đợi thêm sự xuất hiện của các cây nến xác minh. Ngược lại thì bạn nên đứng ngoài và liên tiếp quan sát thêm hành vi của giá.

Xem thêm:  Storiqa (STQ) coin là gì ? Có nên đầu tư vào ico Storiqa không ?

Ví dụ:

Sau khi bạn quan sát được sự chuyển động giá thì bạn cũng có thể hình dung được phần nào về mô hình. Về hình dáng thì khá giống con dơi nhưng lại có điểm D cao hơn điểm X nên nó cũng có thể là mô hình con cua hay con bướm. Khi mà bạn luyện tập quan sát và giao dịch với các mô hình giá nhiều lần thì sẽ dễ dàng nhận định theo một cách chính xác hơn. 

Để có độ chính xác của các tỷ lệ Fibonacci thì bạn thực hiện đo. Sau đây là kết quả: 

 • Điểm B là FR xấp xỉ 0.618 của XA
 • Điểm C là FR xấp xỉ 886 của AB
 • Điểm D là FE 2.618 của AB
 • Điểm D cũng là FR 1.618 của XA

Đưa ra kết luận đây là mô hình con cua. Sau khi mà điểm D được thành công thì cũng xuất hiện 2 cây nến giảm xác định lại tín hiệu vào lệnh Sell của mô hình. Bạn cũng có thể vào lệnh Sell sau khi mà cây nến thứ 2 này đóng cửa. Dưới đây là kết quả:

kết quả
kết quả

Ưu và nhược điểm của mô hình Harmonic 

Ưu điểm của mô hình

 • Mô hình Harmonic thêm được dự đoán trong tương lai, điểm chặn lỗ. việc này cũng làm cho các mẫu Harmonic trở thành một chỉ báo hàng đầu. 
 • các mẫu Harmonic hình thành thường xuyên, lặp lại và tạo ra các thiết lập có thể xảy ra cao. 
 • các quy tắc giao dịch cũng được chuyển hóa tương đối bằng cách dùng tỷ lệ Fibonacci. 
 • Hoạt động tốt với các bối cảnh của thị trường xác định, quy tắc đối xứng cũng như đo mức độ di chuyển giá. 
 • Mô hình này làm việc được trong tất cả các khung thời gian và trong tất cả các công cụ của thị trường. 
 • Bạn cũng có thể dùng cùng với các chỉ báo khác như: CCi, RSI. MACD…

Nhược điểm của mô hình 

 • các mẫu Harmonic khá phức tạp và cần có các kỹ thuật cao để có thể hiểu và làm chủ chúng. 
 • Để xác định được độ chính xác và tự động hóa (mã hóa) các mẫu Harmonic là khá khó khăn.
 • các mâu thuẫn với Fibonacci cũng làm cho chúng khó xác định vùng đảo chiều.
 • Sự phức tạp nảy sinh khi các mẫu đối lập được hình thành từ cùng một điểm đảo chiều hay các điểm đảo chiều/khung thời gian khác nhau. 
 • Giao dịch với mô hình Harmonic đòi hỏi nhiều kỹ thuật phức tạp hơn. do đó bạn cũng phải cần thời gian để tìm hiểu sâu hơn về từng mô hình chi tiết và luyện tập, đo lường các tỷ lệ Fibonacci thật nhiều và nhuần nhuyễn. 

Lời kết

Mô hình Harmonic dùng trong phân tích kỹ thuật là một cách chính xác và mang được tính toán để giao dịch. Nhưng kỹ thuật này cũng đòi hỏi tính kiên nhẫn và thời gian để có thể thực hành và nghiên cứu chuyên sâu các mô hình.

Hãy vào lệnh khi mà thấy có tín hiệu Forex xác minh được đảo chiều, không quên cắt lỗ và cùng netincoin.com tìm hiểu về cách vẽ mô hình Harmonic nhé. Để tăng xác suất thắng cao trong giao dịch, bạn hãy tìm hiểu thêm một phần của nhóm mô hình Harmonic nổi tiếng, đó là mô hình AB=CD ở bài viết tiếp theo nhé. 

Tags Mô hình Harmonic là gì? Các mô hình Harmonic quan trọng trong Forex ; Mô hình Harmonic là gì? Các mô hình Harmonic quan trọng trong Forex

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *